Bewoners betrekken bij de lokale geschiedenis

info@designchefs.nl

Ruimte voor verhalen

De Noordoostpolder is een regio met een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Voor het verhaal van de zogenoemde pioniers (de eerste mannelijke bewoners) is altijd veel aandacht geweest. De rol van de vrouwen in de eerste jaren van de Noordoostpolder is echter lang onderbelicht geweest. Door bewoners input te vragen over de ontstaansgeschiedenis en wat er met deze verhalen gedaan moet worden, ontstond er ruimte voor de verhalen van de vrouwen.

Mirjam van der Werff

 Het begon met een korte oproep in de lokale krant “gezocht: eerste vrouwelijke bewoners die hun verhaal over de ontstaansjaren van de Noordoostpolder willen delen.” Al gauw werd de gemeente overspoeld met tips over vrouwen die interessante verhalen zouden hebben en die geïnterviewd zouden moeten worden. Uiteindelijk zijn een groot deel van deze dames geïnterviewd en zijn deze verhalen gebundeld in een boek.

Het verzamelen en conserveren van de verhalen was slechts een deel van de vraag. Want nu de verhalen verzameld werden, was het de vraag hoe ervoor gezorgd kon worden dat de verhalen verteld blijven worden. Deze vraag heeft de gemeente bij bewoners neergelegd tijdens een co-design sessie. Aan de hand van verschillende werkvormen gingen de bewoners met de vraag aan de slag. Het resulteerde in een duidelijk verlangen van de bewoners dat de verhalen over de ontstaansgeschiedenis (en dan niet alleen letterlijk het ontstaan maar juist ook de rol van de vrouwen in de gemeenschapsvorming) ook bij nieuwe generaties bekend blijven en dat educatieve projecten gestimuleerd moeten worden.

De gemeente heeft dit uiteindelijk vertaald naar een keurmerk voor educatieve projecten. Aan het keurmerk is te zien dat een project op een waardevolle manier ingaat op de ontstaansgeschiedenis en eerste jaren van de Noordoostpolder.

 

Wil je hier eens met een kopje koffie verder over praten? Mail ons dan gerust, dan plannen we een koffie afspraak in.

Wij zijn trotse partner van


Samenwerking bedrijfsleven en MBO levert verrassende concepten op

info@designchefs.nl

De kracht van samenwerking

Onverwachte samenwerkingen leveren doorgaans nieuwe inzichten op, er wordt immers vanuit een andere invalshoek naar de vraag gekeken. Vanuit deze gedachte hebben studenten van het MBO Amersfoort zich een week lang gebogen over een vraagstuk die speelt bij de Rabobank. Namelijk, hoe kunnen we mensen zonder of met weinig digitale kennis blijven bedienen als bank die steeds digitaler wordt. Het leverde verrassende ideeën op waarde Rabobank mee aan de slag kan.

Nico Bulatoff

De eerste jaar studenten Business & Administration van het MBO Amersfoort volgden een design week, die in het teken stond van het design thinking proces. Hierbij gingen ze in vijf dagen tijd het gehele proces door van vraag tot concept. Ze gingen hierbij van onderzoek, naar ideeën bedenken, naar zogeheten prototypes (conceptversies) maken en testen en uiteindelijk naar een definitief concept presenteren aan de Rabobank.

Wat deze week voor de Rabobank waardevol maakte, is dat zij ideeën vanuit een onverwachte doelgroep (jongeren) gepresenteerd kregen. Ideeën waar zij zelf niet altijd al aan hadden gedacht of in een vorm of voor een doelgroep die vernieuwend was. Met de gepresenteerde concepten kan de Rabobank vervolgens zelf aan de slag om ze uitvoerbaar te maken voor hun organisatie.

Wat voor de studenten interessant was, was dat zij op een interactieve manier het design proces aan den lijve konden ondervinden en eigen konden maken. De week werd afgetrapt met onder andere een college over design thinking en je merkte dat naar mate de week vorderde bij de studenten steeds meer dingen op zijn plek vielen. Dat ze steeds beter begrepen waarom het proces op een bepaalde manier is opgebouwd en dat ze op deze manier ook echt tot andere ideeën kwamen.

Terugkijkend op de design week was deze zeer geslaagd. De Rabobank heeft meerdere waardevolle concepten gepresenteerd gekregen en het team met het winnende concept krijgt de mogelijkheid om samen met de Rabobank hierover om tafel te gaan.

 

Wil je hier eens met een kopje koffie verder over praten? Mail ons dan gerust, dan plannen we een koffie afspraak in.

Wij zijn trotse partner van


Wereldwijde SDG’s vertalen naar lokaal beleid

info@designchefs.nl

116 gemeenten die werken aan SDG

Nederland telt inmiddels 116 gemeenten die de sustainable development goals (SDG’s) hebben omarmd en er komen regelmatig nieuwe gemeenten bij. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen, geïnitieerd door de Verenigde Naties, geven landen richting voor een betere en duurzamere wereld in 2030. De doelen zijn wereldwijd opgesteld, wat de vertaalslag naar lokaal uit te voeren beleid onmisbaar maakt. “Geen armoede” vraagt namelijk ander beleid in Zuid-Sudan dan in Nederland. En ook binnen Nederland kan hier verschillend beleid wenselijk zijn. Maar hoe maak je de vertaalslag van een groots doel naar praktisch lokaal beleid?

Nico Bulatoff

Ieder land zijn uitdaging

Als we op mondiaal niveau kijken is het duidelijk dat er grote verschillen zijn in hoe landen scoren op de verschillende doelen. Ook binnen een land kunnen verschillen zijn, waardoor het essentieel is dat er op gemeentelijk niveau een vertaalslag plaatsvindt naar de lokale situatie.

 

Deze vertaalslag is van belang omdat de doelen wereldwijd geformuleerd zijn en niet op de situatie in jouw gemeente. Door de grootse en abstracte SDG te herschrijven naar een lokale en concrete opgave ontstaat er direct meer energie om ermee aan de slag te gaan. “Geen armoede” voelt bijvoorbeeld als een enorme opgave, wellicht niet eens haalbaar, maar als die vertaald wordt naar “alle jongeren helpen aan een baan” is meteen duidelijk wat we willen bereiken en geeft het ideeën hoe dit te bereiken.

Inwoners betrekken

Wees niet bang om inwoners te betrekken bij de SDG’s. Hun kennis over hun straat, wijk of stad is waardevol in het vertalen van de doelen. Waar ambtenaren experts zijn in hun vakgebied, kunnen inwoners gezien worden als experts van hun leefgebied. Zij weten als geen ander wat er speelt.

Een bijkomend voordeel van het betrekken van bewoners is dat de SDG’s daarmee ook meer gaan leven voor hen. Hierdoor ontstaat een sneeuwbaleffect in de gemeente, waarbij bewoners elkaar erover vertellen en misschien zelfs met ideeën komen.

Belang van vertalen naar lokaal beleid

Kortgezegd is het vertalen van de SDG’s naar lokaal beleid essentieel in het succesvol werken aan de doelen. Door een doel klein en concreet te maken, ontstaat er ruimte voor ideeën om eraan te werken. Door inwoners in dit proces te betrekken, wordt het beleid nog passender voor de gemeente en blijven de SDG’s niet alleen iets wat binnen het gemeentehuis bekend is maar wat breed gedragen wordt in de gemeente zelf.

 

Wil je hier eens met een kopje koffie verder over praten? Mail ons dan gerust, dan plannen we een koffie afspraak in.

Wij zijn trotse partner van


Participatie begint in het gemeentehuis

info@designchefs.nl

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een onmisbaar concept binnen gemeenten. In deze tijd waarin inwoners steeds mondiger zijn en duidelijk weten wat ze belangrijk vinden voor hun straat, wijk of stad, is het voor een gemeente ontzettend waardevol om bewoners te betrekken bij projecten. De basis voor participatie ligt echter niet bij het betrekken van inwoners maar bij het betrekken van collega’s.

Nico Bulatoff

Andere participatie geeft andere ideeën

Gemeenten zijn vaak grote organisaties waar veel mensen werkzaam zijn. Het is dan ook niet gek dat niet iedereen van alle lopende projecten alles afweet. Voor veel projecten volstaat het als alleen de directe betrokkenen echt goed op de hoogte zijn, maar voor andere is het juist waardevol als ook “onverwachte” collega’s weten wat er speelt.

Denk aan de sustainable development goals (SDG’s). Op het moment dat een gemeente besluit hieraan te werken, komt de verantwoordelijkheid hiervoor vaak te liggen bij duurzaamheidscollega’s of bij een werkgroep. De SDG’s zijn echter doelen die raakvlakken hebben met vrijwel alle afdelingen. Zonde dus om deze collega’s – met hun eigen expertise – hierbij te betrekken.

Door onverwachte collega’s te vertellen over de doelen of welk ander project dan ook, ontstaat er ruimte voor frisse, andere ideeën die je wellicht had gemist als je alleen met mensen van je eigen afdeling en expertise had gesproken. Juist de kruisbestuiving tussen verschillende afdelingen en expertise maakt een project of beleid nog rijker.

Vergroot de zichtbaarheid

Een bijkomend voordeel van het betrekken van collega’s bij jouw project is dat het project meer zichtbaarheid en bekendheid krijgt binnen het gemeentehuis. Mocht een collega dus iets interessants of relevants tegenkomen, dan kunnen ze je erop attenderen. Zo kunnen bijvoorbeeld samenwerkingen ontstaan die anders over het hoofd gezien zouden worden en wordt het project uiteindelijk alleen maar waardevoller.

 

Wil je hier eens met een kopje koffie verder over praten? Mail ons dan gerust, dan plannen we een koffie afspraak in.

Wij zijn trotse partner van