Werken aan de toekomst

De inzet van de Sustainable Development Goals (SDG’s) als objectief sturings- en toetsingsinstrument biedt veel inspiratie, richting en saamhorigheid in het werk om de samenleving duurzamer te maken. De Gelukkige Gemeente heeft SDG 17 (Partnerschap om de doelen te bereiken) als haar missie-SDG bij het ontwerpen van praktische en integrale lokale samenwerkingen.

Onze bijdrage in de nieuwe SDG leefwereld is om alle belanghebbenden snel en effectief te verbinden om zo tot duurzame, effectieve en breed gedragen oplossingen te komen.

Neem contact op

SDG Nederland

Nederland heeft zich met 192 andere landen gecommitteerd aan 17 doelen die ervoor moeten zorgen dat we in 2030 in een eerlijkere en duurzamere wereld leven: de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het SDG Nederland-netwerk legt ieder jaar de grootste kansen vast in de SDG-routekaart. In de SDG-routekaart staan deze duurzame doelen voor 2030 beschreven en de transities die nodig zijn om die te behalen. De route daar naartoe begint bij de hoofdresultaten die de 17 SDG-allianties in 2021/2022 willen behalen.

Lees meer

Ook werken aan eenGelukkige gemeente?

Neem contact op