Recept voor een gelukkige gemeente

Wat maakt een gemeente gelukkig? Inwoners en ondernemers in een gelukkige gemeente voelen zich veilig, gehoord en gerespecteerd. Hele simpele zaken maar zeker niet zo vanzelfsprekend als lijkt. Zie de vele artikelen die gaan over projecten en beleid waar betrokkenen zich onvoldoende uitgenodigd en gehoord voelen. Vanuit de Gelukkige Gemeente zoeken wij geslaagde en minder geslaagde voorbeelden rond betekenisvolle participatie. Wat is dat dan wel, betekenisvolle participatie?

De meesturende bewoner

Bewoners zijn steeds mondiger, hoger opgeleid, georganiseerder. Tussen de anonieme bewoners wonen ook professionals op terreinen waar gemeenten het beleid tot uitvoer willen brengen. Wil je als gemeente plannen tot uitvoer brengen dan kom je niet meer weg met een briefje door de brievenbus ter kennisgeving. Je doet bewoners tekort als je ze ziet als amateurs of hobbyisten. Of in sommige gevallen zelfs als “obstakels.”

De meesturende bewoner is een onderwerp dat nauw aansluit bij de missie van de Gelukkige Gemeente. Als we om ons heen kijken lijkt het wel of bij elk project van gemeenten bewoners steeds georganiseerder zijn.

We kunnen ons voorstellen dat het wel overzichtelijk was toen je nog met slechts een briefje kon informeren. Maar het is natuurlijk een hartstikke goede ontwikkeling, dat mensen steeds meer betrokken willen (en moeten) worden bij hun woon- en leefomgeving. Zij zijn immers experts over de dynamiek in hun straat en hun wijk. Ze weten heel goed wat er speelt. Ontzettend waardevol, aangezien plannen op papier en in de praktijk nogal eens van elkaar kunnen verschillen.

Sla de – lokale – krant of Facebook pagina maar open en er is overduidelijk een toename te zien van de belangstelling van bewoners wat er direct in hun omgeving gebeurt en staat te gebeuren. Daarnaast zijn ze ook bereid er actief aan te werken. De rol van social media is daarbij groot. Een Facebook pagina is zo gemaakt en het mobiliseren van de andere wijkbewoners gaat relatief simpel. Ook de snelheid is een factor van belang. Binnen een week kan een complete wijk gemobiliseerd zijn.

Bewoners als echte experts

Voor gemeenten, corporaties of ontwikkelaars is het ook lastig hoe om te gaan met bewoners(-groepen) omdat ze formeel geen professionele partij zijn. Er zijn procedures te volgen. Terwijl de kracht van bewoners ten opzichte van een gemeente is dat zij niet vast zitten in procedures en een bepaalde denkrichting. Waardoor ze je misschien ook nog wel verrassen met andere oplossingen. En vergeet niet dat zij de ware experts zijn over hun straat. Zij weten dingen over hun straat die je alleen weet als je er daadwerkelijk zelf woont.

Een echt gelukkige gemeente betrekt haar bewoners tijdig en geeft ze een serieuze plek aan tafel. Dit geeft geen garantie dat zij staan te juichen om de plannen, maar je kan zo wel sneller tot een passend plan voor alle partijen komen. Wat bijdraagt aan een gelukkige gemeente.

 

Heb jij of ken jij een mooi voorbeeld van een project met meesturende bewoners? Laat het ons weten via info@degelukkigegemeente.nl, we geven jouw project graag een plek bij onze inspiratie.