Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een onmisbaar concept binnen gemeenten. In deze tijd waarin inwoners steeds mondiger zijn en duidelijk weten wat ze belangrijk vinden voor hun straat, wijk of stad, is het voor een gemeente ontzettend waardevol om bewoners te betrekken bij projecten. De basis voor participatie ligt echter niet bij het betrekken van inwoners maar bij het betrekken van collega’s.

Nico Bulatoff

Andere participatie geeft andere ideeën

Gemeenten zijn vaak grote organisaties waar veel mensen werkzaam zijn. Het is dan ook niet gek dat niet iedereen van alle lopende projecten alles afweet. Voor veel projecten volstaat het als alleen de directe betrokkenen echt goed op de hoogte zijn, maar voor andere is het juist waardevol als ook “onverwachte” collega’s weten wat er speelt.

Denk aan de sustainable development goals (SDG’s). Op het moment dat een gemeente besluit hieraan te werken, komt de verantwoordelijkheid hiervoor vaak te liggen bij duurzaamheidscollega’s of bij een werkgroep. De SDG’s zijn echter doelen die raakvlakken hebben met vrijwel alle afdelingen. Zonde dus om deze collega’s – met hun eigen expertise – hierbij te betrekken.

Door onverwachte collega’s te vertellen over de doelen of welk ander project dan ook, ontstaat er ruimte voor frisse, andere ideeën die je wellicht had gemist als je alleen met mensen van je eigen afdeling en expertise had gesproken. Juist de kruisbestuiving tussen verschillende afdelingen en expertise maakt een project of beleid nog rijker.

Vergroot de zichtbaarheid

Een bijkomend voordeel van het betrekken van collega’s bij jouw project is dat het project meer zichtbaarheid en bekendheid krijgt binnen het gemeentehuis. Mocht een collega dus iets interessants of relevants tegenkomen, dan kunnen ze je erop attenderen. Zo kunnen bijvoorbeeld samenwerkingen ontstaan die anders over het hoofd gezien zouden worden en wordt het project uiteindelijk alleen maar waardevoller.

 

Wil je hier eens met een kopje koffie verder over praten? Mail ons dan gerust, dan plannen we een koffie afspraak in.

Wij zijn trotse partner van