Inspiratie

Gemeenten door het land hebben projecten uitgevoerd of zijn met de uitvoering van projecten bezig waarmee je inspiratie kunt opdoen. Zoek je aansluiting bij een collega dan kan de Gelukkige Gemeente een besloten interne of gezamenlijke inspiratie sessie organiseren. De Gelukkige Gemeente gaat daarbij uit van de methodiek van waarderend onderzoek en innovatief ontwerpen.

Online workshops

De Gelukkige Gemeente initieert laagdrempelige online workshops over een breed spectrum aan onderwerpen. De onderwerpen gaan over thema’s die een rol spelen bij de uitvoering van omgevingsvisies. De toepassing van Sustainable Development Goals maken daar ook deel vanuit.

De workshops worden in teams gehouden. Meld je tijdig aan want er zijn een gelimiteerd aantal deelnemers mogelijk.

Deelname is gratis.

Bekijk alle educatie

Wij zijn trotse partner van