Bewoners betrekken bij de lokale geschiedenis

Realisatie

Ruimte voor verhalen

De Noordoostpolder is een regio met een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Voor het verhaal van de zogenoemde pioniers (de eerste mannelijke bewoners) is altijd veel aandacht geweest. De rol van de vrouwen in de eerste jaren van de Noordoostpolder is echter lang onderbelicht geweest. Door bewoners input te vragen over de ontstaansgeschiedenis en wat er met deze verhalen gedaan moet worden, ontstond er ruimte voor de verhalen van de vrouwen.

Mirjam van der Werff

 Het begon met een korte oproep in de lokale krant “gezocht: eerste vrouwelijke bewoners die hun verhaal over de ontstaansjaren van de Noordoostpolder willen delen.” Al gauw werd de gemeente overspoeld met tips over vrouwen die interessante verhalen zouden hebben en die geïnterviewd zouden moeten worden. Uiteindelijk zijn een groot deel van deze dames geïnterviewd en zijn deze verhalen gebundeld in een boek.

Het verzamelen en conserveren van de verhalen was slechts een deel van de vraag. Want nu de verhalen verzameld werden, was het de vraag hoe ervoor gezorgd kon worden dat de verhalen verteld blijven worden. Deze vraag heeft de gemeente bij bewoners neergelegd tijdens een co-design sessie. Aan de hand van verschillende werkvormen gingen de bewoners met de vraag aan de slag. Het resulteerde in een duidelijk verlangen van de bewoners dat de verhalen over de ontstaansgeschiedenis (en dan niet alleen letterlijk het ontstaan maar juist ook de rol van de vrouwen in de gemeenschapsvorming) ook bij nieuwe generaties bekend blijven en dat educatieve projecten gestimuleerd moeten worden.

De gemeente heeft dit uiteindelijk vertaald naar een keurmerk voor educatieve projecten. Aan het keurmerk is te zien dat een project op een waardevolle manier ingaat op de ontstaansgeschiedenis en eerste jaren van de Noordoostpolder.

 

Wil je hier eens met een kopje koffie verder over praten? Mail ons dan gerust, dan plannen we een koffie afspraak in.

Wij zijn trotse partner van


Samenwerking bedrijfsleven en MBO levert verrassende concepten op

Realisatie

De kracht van samenwerking

Onverwachte samenwerkingen leveren doorgaans nieuwe inzichten op, er wordt immers vanuit een andere invalshoek naar de vraag gekeken. Vanuit deze gedachte hebben studenten van het MBO Amersfoort zich een week lang gebogen over een vraagstuk die speelt bij de Rabobank. Namelijk, hoe kunnen we mensen zonder of met weinig digitale kennis blijven bedienen als bank die steeds digitaler wordt. Het leverde verrassende ideeën op waarde Rabobank mee aan de slag kan.

Nico Bulatoff

De eerste jaar studenten Business & Administration van het MBO Amersfoort volgden een design week, die in het teken stond van het design thinking proces. Hierbij gingen ze in vijf dagen tijd het gehele proces door van vraag tot concept. Ze gingen hierbij van onderzoek, naar ideeën bedenken, naar zogeheten prototypes (conceptversies) maken en testen en uiteindelijk naar een definitief concept presenteren aan de Rabobank.

Wat deze week voor de Rabobank waardevol maakte, is dat zij ideeën vanuit een onverwachte doelgroep (jongeren) gepresenteerd kregen. Ideeën waar zij zelf niet altijd al aan hadden gedacht of in een vorm of voor een doelgroep die vernieuwend was. Met de gepresenteerde concepten kan de Rabobank vervolgens zelf aan de slag om ze uitvoerbaar te maken voor hun organisatie.

Wat voor de studenten interessant was, was dat zij op een interactieve manier het design proces aan den lijve konden ondervinden en eigen konden maken. De week werd afgetrapt met onder andere een college over design thinking en je merkte dat naar mate de week vorderde bij de studenten steeds meer dingen op zijn plek vielen. Dat ze steeds beter begrepen waarom het proces op een bepaalde manier is opgebouwd en dat ze op deze manier ook echt tot andere ideeën kwamen.

Terugkijkend op de design week was deze zeer geslaagd. De Rabobank heeft meerdere waardevolle concepten gepresenteerd gekregen en het team met het winnende concept krijgt de mogelijkheid om samen met de Rabobank hierover om tafel te gaan.

 

Wil je hier eens met een kopje koffie verder over praten? Mail ons dan gerust, dan plannen we een koffie afspraak in.

Wij zijn trotse partner van