Deep democracy als gespreksmethode voor raadsleden

Deep democracy als gespreksmethode voor raadsleden

Month: juni 2023

Deep democracy als middel tegen polarisatie

In een snel veranderende wereld waar sprake is van een hoge mate van individualisering en waar polarisatie elke dag het nieuws haalt, wordt het voeren van gesprekken op een goede wijze steeds belangrijker.

Nico Bulatoff

Deep democracy biedt perspectief

Inwoners hebben vaak het gevoel dat er niet naar hen wordt geluisterd. Dat wat zij willen, waar zij tegenaan lopen, niet gehoord of gezien wordt. Er komt regelmatig een gevoel van buitengesloten te zijn. De gevaren van marginalisatie liggen op de loer. Gevolg hiervan is dat standpunten zich steeds vaker op de uiteinden van de discussie vastzetten. De eigen bubbel waarin velen verblijven, mede door de digitalisering van het dagelijks leven en de constante stroom en beschikbaarheid van ‘nieuws’ bevestigen snel dat wat ‘ik’ vind de waarheid is.

Deep democracy biedt hier perspectief. De achterliggende gedachte van deep democracy is dat alles en iedereen ertoe doet. Dat alles en iedereen volwaardig meetelt in de besluiten die genomen worden. Dat betekent niet eindeloos polderen tot er uiteindelijk niets overblijft. Dat onderhandelen tot een compromis is gevonden op termijn iets is waarin niemand zich uiteindelijk gelukkig bij voelt. Deep democracy draagt bij aan besluiten waarin de wijsheid van iedereen is meegenomen. Dit geldt voor zowel binnen de organisatie, de raadsleden, het college en de ambtenaren alsmede in het contact met buiten, met de inwoners van de gemeente en de (in)directe kiezers van de raadsleden.

Deep democracy geeft een stem aan de minderheid

In een klassieke democratie is de wil van 51% alles beheersend. De resterende 49% heeft verloren en wordt buitenspel gezet. Binnen Deep Democracy nemen we de wijsheid die in die 49% zit ook mee om de besluiten veel beter te maken. We gaan met elkaar in een gelijkwaardig dialoog en zoeken naar de beste oplossing. We nemen de beslissing die de meerderheid wil en nemen de minderheid mee door hun potentie, hun wijsheid, aan het besluit toe te voegen. Hierdoor neemt de polarisatie af, schuift de individualisering naar de achtergrond en krijgen gegevens en informatie weer de gedeelde waarde die we nodig hebben. Kortom: breder gedragen besluiten van een hogere, meer voldragen inhoud en kwaliteit.

Aan de slag met deep democracy

Als bestuurder is het hebben van de vaardigheden om een gesprek op diep democratische wijze te voeren een noodzakelijkheid geworden anno 2023. De alom gehoorde wens naar een nieuwe democratie, betere burger betrokkenheid, participatie vroeg in de besluitvorming, kortere lijnen tussen overheid en burger, een nieuwe bestuurscultuur, ze staan allemaal op de agenda. Het is mogelijk in een dag bewust te worden van deze vaardigheden en met wat oefening een begin te maken hoe ze toe te passen. Een eventuele (en aanbevolen) opfrisser doet de rest. De organisatiecultuur zal hierdoor vanzelf verbeteren, veiliger en meer open worden. Het gevoel gezien en gehoord te worden neemt op alle niveaus toe.

Deep Democracy biedt hier handvatten die door iedereen op alle niveaus succesvol zijn toe te passen. Van de burgemeester tot de meest junior ambtenaar. Van beleidsniveau tot in de uitvoering. Van commissies tot op de straathoek.

Wil jij de raadsleden in jouw gemeenteraad de kans geven om deep democracy toe te passen in hun werkzaamheden? We hebben een training ontwikkeld speciaal voor gemeenteraden. Ben je benieuwd of deze training iets voor jouw gemeenteraad is? Stuur ons een mail, dan kijken we met je mee.

Wij zijn trotse partner van