116 gemeenten die werken aan SDG

Nederland telt inmiddels 116 gemeenten die de sustainable development goals (SDG’s) hebben omarmd en er komen regelmatig nieuwe gemeenten bij. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen, geïnitieerd door de Verenigde Naties, geven landen richting voor een betere en duurzamere wereld in 2030. De doelen zijn wereldwijd opgesteld, wat de vertaalslag naar lokaal uit te voeren beleid onmisbaar maakt. “Geen armoede” vraagt namelijk ander beleid in Zuid-Sudan dan in Nederland. En ook binnen Nederland kan hier verschillend beleid wenselijk zijn. Maar hoe maak je de vertaalslag van een groots doel naar praktisch lokaal beleid?

Nico Bulatoff

Ieder land zijn uitdaging

Als we op mondiaal niveau kijken is het duidelijk dat er grote verschillen zijn in hoe landen scoren op de verschillende doelen. Ook binnen een land kunnen verschillen zijn, waardoor het essentieel is dat er op gemeentelijk niveau een vertaalslag plaatsvindt naar de lokale situatie.

 

Deze vertaalslag is van belang omdat de doelen wereldwijd geformuleerd zijn en niet op de situatie in jouw gemeente. Door de grootse en abstracte SDG te herschrijven naar een lokale en concrete opgave ontstaat er direct meer energie om ermee aan de slag te gaan. “Geen armoede” voelt bijvoorbeeld als een enorme opgave, wellicht niet eens haalbaar, maar als die vertaald wordt naar “alle jongeren helpen aan een baan” is meteen duidelijk wat we willen bereiken en geeft het ideeën hoe dit te bereiken.

Inwoners betrekken

Wees niet bang om inwoners te betrekken bij de SDG’s. Hun kennis over hun straat, wijk of stad is waardevol in het vertalen van de doelen. Waar ambtenaren experts zijn in hun vakgebied, kunnen inwoners gezien worden als experts van hun leefgebied. Zij weten als geen ander wat er speelt.

Een bijkomend voordeel van het betrekken van bewoners is dat de SDG’s daarmee ook meer gaan leven voor hen. Hierdoor ontstaat een sneeuwbaleffect in de gemeente, waarbij bewoners elkaar erover vertellen en misschien zelfs met ideeën komen.

Belang van vertalen naar lokaal beleid

Kortgezegd is het vertalen van de SDG’s naar lokaal beleid essentieel in het succesvol werken aan de doelen. Door een doel klein en concreet te maken, ontstaat er ruimte voor ideeën om eraan te werken. Door inwoners in dit proces te betrekken, wordt het beleid nog passender voor de gemeente en blijven de SDG’s niet alleen iets wat binnen het gemeentehuis bekend is maar wat breed gedragen wordt in de gemeente zelf.

 

Wil je hier eens met een kopje koffie verder over praten? Mail ons dan gerust, dan plannen we een koffie afspraak in.

Wij zijn trotse partner van