DeGelukkigeGemeente

Ontwerpers van betekenisvolle participatie

Realisatie

Jouw gemeente zoekt ondersteuning bij de realisatie van projecten die voortkomen uit de omgevingsvisie.

De Gelukkige Gemeente ondersteunt op meerdere disciplines met een flexibele inzet van ervaren professionals.

Meer informatie

Over De Gelukkige Gemeente

De Gelukkige Gemeente is een platform dat een betekenisvolle bijdrage wil leveren bij het vinden van oplossingen op complexe opgaven.
De expertise van de Gelukkige Gemeente ligt in het maken van de vertaalslag van opgave naar actieplan en een breed gedragen uitvoering. Dit komt tot stand door procesbegeleiders en inhoudelijk deskundigen te verbinden aan eigenaren van de opgaven. Tussen het ontwikkelen van plannen en de daadwerkelijke uitvoering ontstaan vaak onvoorziene knelpunten. Het naar elkaar toe brengen van systeem- en leefwereld begint met het bouwen aan een vertrouwensrelatie met de omgeving. Met als gevolg een uitwisseling van kennis en ideeën. Deze wederzijdse betrokkenheid en inspiratie zijn de factoren die bijdragen tot een succesvolle realisatie.

Het conformeren aan relevante Sustainable Development Goals (SDG’s) maken integraal deel uit van deze visie op het ontwerpen van participatie. Daarmee kunnen doelen worden gesteld die objectief meetbaar zijn. Dat maakt de best practises zichtbaar en bevordert een lange termijn samenwerking tussen de stakeholders door gezamenlijk gerealiseerd succes.

De Gelukkige Gemeente voorziet in het stroomlijnen en faciliteren van deze doelen door het bieden van educatie, inspiratie en realisatie.

Meer lezen

Ook werken aan eenGelukkige gemeente?

Neem contact op