Wereldwijde SDG’s vertalen naar lokaal beleid

Month: januari 2022

116 gemeenten die werken aan SDG

Nederland telt inmiddels 116 gemeenten die de sustainable development goals (SDG’s) hebben omarmd en er komen regelmatig nieuwe gemeenten bij. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen, geïnitieerd door de Verenigde Naties, geven landen richting voor een betere en duurzamere wereld in 2030. De doelen zijn wereldwijd opgesteld, wat de vertaalslag naar lokaal uit te voeren beleid onmisbaar maakt. “Geen armoede” vraagt namelijk ander beleid in Zuid-Sudan dan in Nederland. En ook binnen Nederland kan hier verschillend beleid wenselijk zijn. Maar hoe maak je de vertaalslag van een groots doel naar praktisch lokaal beleid?

Nico Bulatoff

Ieder land zijn uitdaging

Als we op mondiaal niveau kijken is het duidelijk dat er grote verschillen zijn in hoe landen scoren op de verschillende doelen. Ook binnen een land kunnen verschillen zijn, waardoor het essentieel is dat er op gemeentelijk niveau een vertaalslag plaatsvindt naar de lokale situatie.

 

Deze vertaalslag is van belang omdat de doelen wereldwijd geformuleerd zijn en niet op de situatie in jouw gemeente. Door de grootse en abstracte SDG te herschrijven naar een lokale en concrete opgave ontstaat er direct meer energie om ermee aan de slag te gaan. “Geen armoede” voelt bijvoorbeeld als een enorme opgave, wellicht niet eens haalbaar, maar als die vertaald wordt naar “alle jongeren helpen aan een baan” is meteen duidelijk wat we willen bereiken en geeft het ideeën hoe dit te bereiken.

Inwoners betrekken

Wees niet bang om inwoners te betrekken bij de SDG’s. Hun kennis over hun straat, wijk of stad is waardevol in het vertalen van de doelen. Waar ambtenaren experts zijn in hun vakgebied, kunnen inwoners gezien worden als experts van hun leefgebied. Zij weten als geen ander wat er speelt.

Een bijkomend voordeel van het betrekken van bewoners is dat de SDG’s daarmee ook meer gaan leven voor hen. Hierdoor ontstaat een sneeuwbaleffect in de gemeente, waarbij bewoners elkaar erover vertellen en misschien zelfs met ideeën komen.

Belang van vertalen naar lokaal beleid

Kortgezegd is het vertalen van de SDG’s naar lokaal beleid essentieel in het succesvol werken aan de doelen. Door een doel klein en concreet te maken, ontstaat er ruimte voor ideeën om eraan te werken. Door inwoners in dit proces te betrekken, wordt het beleid nog passender voor de gemeente en blijven de SDG’s niet alleen iets wat binnen het gemeentehuis bekend is maar wat breed gedragen wordt in de gemeente zelf.

 

Wil je hier eens met een kopje koffie verder over praten? Mail ons dan gerust, dan plannen we een koffie afspraak in.

Wij zijn trotse partner van


Participatie begint in het gemeentehuis

Month: januari 2022

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een onmisbaar concept binnen gemeenten. In deze tijd waarin inwoners steeds mondiger zijn en duidelijk weten wat ze belangrijk vinden voor hun straat, wijk of stad, is het voor een gemeente ontzettend waardevol om bewoners te betrekken bij projecten. De basis voor participatie ligt echter niet bij het betrekken van inwoners maar bij het betrekken van collega’s.

Nico Bulatoff

Andere participatie geeft andere ideeën

Gemeenten zijn vaak grote organisaties waar veel mensen werkzaam zijn. Het is dan ook niet gek dat niet iedereen van alle lopende projecten alles afweet. Voor veel projecten volstaat het als alleen de directe betrokkenen echt goed op de hoogte zijn, maar voor andere is het juist waardevol als ook “onverwachte” collega’s weten wat er speelt.

Denk aan de sustainable development goals (SDG’s). Op het moment dat een gemeente besluit hieraan te werken, komt de verantwoordelijkheid hiervoor vaak te liggen bij duurzaamheidscollega’s of bij een werkgroep. De SDG’s zijn echter doelen die raakvlakken hebben met vrijwel alle afdelingen. Zonde dus om deze collega’s – met hun eigen expertise – hierbij te betrekken.

Door onverwachte collega’s te vertellen over de doelen of welk ander project dan ook, ontstaat er ruimte voor frisse, andere ideeën die je wellicht had gemist als je alleen met mensen van je eigen afdeling en expertise had gesproken. Juist de kruisbestuiving tussen verschillende afdelingen en expertise maakt een project of beleid nog rijker.

Vergroot de zichtbaarheid

Een bijkomend voordeel van het betrekken van collega’s bij jouw project is dat het project meer zichtbaarheid en bekendheid krijgt binnen het gemeentehuis. Mocht een collega dus iets interessants of relevants tegenkomen, dan kunnen ze je erop attenderen. Zo kunnen bijvoorbeeld samenwerkingen ontstaan die anders over het hoofd gezien zouden worden en wordt het project uiteindelijk alleen maar waardevoller.

 

Wil je hier eens met een kopje koffie verder over praten? Mail ons dan gerust, dan plannen we een koffie afspraak in.

Wij zijn trotse partner van